20 grudnia rok II

20 grudnia rok II.
O Zwiastowaniu wiemy tylko z Ewangelii Świętego Łukasza. Wielu uważa, że sama Maryja mu o tym Wydarzeniu opowiedziała.

W każdą niedzielę w Credo modlimy się słowami: „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.”

Nie wiemy jak wyglądała Maryja. Nie wiemy jak wyglądał Anioł, choć scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów sztuki sakralnej.

A jednak sięgając do Starego Testamentu dostrzegamy, że scena zwiastowania była już przepowiadana przy narodzinach Samsona, Samuela, Jana Chrzciciela i przez wielu proroków.

W Zwiastowaniu Bóg mówi do Maryi przez Anioła Gabriela, ale to są słowa ze Starego Testamentu, które wypełniły się w Maryi.

„Pan z Tobą” – to Twoje pozdrowienie skierowane do Gedeona.

„Poczniesz i porodzisz Syna” - to słowo które powiedziałeś do matki Samsona.

„Błogosławiona jesteś między niewiastami” – to słowo zapisane w Księdze Sędziów, skierowane do Jaeli, i powtórzone do Judyty, w Księdze Judyty.

Maryja i Józef znali te teksty Pisma Świętego, a Słowo stało się Ciałem.

Mamy głosić dobrą nowinę naszym życiem, a w ostateczności nawet słowem …

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” Łk 1,30-31

Fot. Obraz olejny „Anioł i Święta” Beatrice Offor 1917, Bruce Castle Muzeum, Wielka Brytania.

2012B1jpg