20 lutego rok BII Mt 6,8

20 lutego rok BII Mt 6,8

 

Tato,

którego nie widzę teraz,

tu przy mnie,

na ziemi,

bez zbędnego wielomóstwa

błogosławię Ojcostwo

Twojego potężnego rodu.

 

Kiedy tu zapanuje Twoje Królestwo?

 

Niech nie ma znaczenia

czego ja chcę,

ale czego potrzebuję.  

 

Daj mi trochę chleba i igrzysk

przebaczenia.

 

Nie dopuść,

by pokusy rządziły Twoim dzieckiem,

ale ułaskaw mnie

od zła każdego

i uczyń serce moje

według serca Swego.

 

„Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie”. Mt 6,8

 

fot. z bazy freepick

2002BIIjpg