20 marca rok BII J 8,32

20 marca rok BII J 8,32

 

Wiary trzeba się stale uczyć.

Ten proces, czyli stan trwania w nauce czyni nas uczniami,

a uczeń poznaje prawdę przez naśladowanie Mistrza.

 

Mistrz nie jest nauczycielem akademickim, który przekazuje wiedzę.

Mistrz życie tym co głosi, i mówi uczniom chodźcie za Mną, a zobaczycie…

 

To przynosi wolność.

Wolność to nie swawola, ani też to nie jest życie w klatce.

Każda swawola kończy się niewolą.

Wolność to nie robienie tego co się chce, ale tego co słuszne i zgodne z wolą Bożą.

Co ogranicza moją wolność?

 

„Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”  J 8,32

 

fot. z bazy freepick

 2003BIIjpg