21 czerwca rok A1

21 czerwca - poklask, pochwała, uznanie, szacunek też mogą być narkotykiem.

Ten kartel ma wielu dilerów, którzy codziennie się modlą, poszczą i składają jałmużnę,
dlatego dziś słyszymy aż trzy razy:

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Mt 6,2-18

2106A1jpg