21 lipca rok A1

21 lipca. Post to nie tylko odchudzanie, a posiłek to nie tylko zaspokojenie głodu.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary", nie potępialibyście niewinnych. Mt 12,7

2107A1jpg