22 czerwca rok A1

22 czerwca - Proście (aiteo - nawet więcej niż prosić - żądać, domagać się) o cokolwiek chcecie….
Proście, choć Ojciec w niebie lepiej wie czego Wam potrzeba.

Modlitwa 7 próśb, ale wedle woli Twojej, nie mojej. Modlić się tak, by mówiąc chcieć coś usłyszeć…

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie…. Mt 6,8-9

2206A1jpg