22 lipca rok A1

22 lipca. Maria Magdalena zobaczyła kamień,
ale nie Zmartwychwstałego.

W dzisiejszym tekście czytamy,
że obróciła się kilka razy za głosem,
który znała, ale nie widziała.

Szukała ogrodnika, a nie Mistrza.

Głos Pana zmienia nasze życie o 360 stopni.

Kogo szukasz? J20,15

2207A1jpg