22 listopada rok A1

22 listopada. W Ewangelii Świętego Łukasza - mina, w Ewangelii Świętego Mateusza - talent.

W obu przypadkach chodzi o walutę. 1 mina to 100 drachm, a 1 talent to 60 min.

Warto jeszcze raz powrócić do rozważań z ostatniej niedzieli, by przemyśleć ponownie kwestię efektywności.

Dziś mamy powtórzenie zasady: jeśli coś nie przynosi efektu, zysku, owocu - jest to wbrew woli Bożej i trzeba się tego pozbyć … i to na oczach Pana Jezusa.

Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach". Łk 19,27

2211A1jpg