22 sierpnia rok A1

O. Marcin Ciechanowski porównał Pismo Święte,
do pałacu, w którym jest wiele pięter i pełno komnat, które trzeba pokonać od żłobka do nagrobka.
Na parterze jest 50 komnat,
bo tyle rozdziałów ma Księga Rodzaju.
Wyżej, w Ewangelii św. Łukasza
24 takie rozdziałowe komnaty.
Najwyżej, na ostatnim piętrze Apokalipsa
ma 22 komnaty.
Wiele z nich jest zamkniętych,
ale Matka Boża Królowa ma klucz do każdej komnaty i wystarczy Ją poprosić…,
by przejść na szczyt, przed tron Króla.
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
Łk 1,28

2208A1jpg