22 września rok A1

22 września. Skąd Jezus miał pieniądze na życie? Zastanawiające jest to, że Apostołów powołał, a kobiety o których dziś mowa uwolnił.
Widać, że uwolnienie może być związane z poprawą statusu materialnego, ponieważ jak dziś czytamy Maria, Joanna, Zuzanna i wiele innych usługiwały im ze swego mienia.
Pieniądze mogą dzielić ludzi lub ewangelizować, nigdy nie są jednak celem samym w sobie, bo ta waluta nie jest honorowana w niebie.
„Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.
Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść”. 1 Tm 6, 6-7

2209A1jpg