23 grudnia rok II

23 grudnia rok II Narodziny Jana Chrzciciela.

Syn powinien nosić tradycyjne imię po ojcu czy też lepiej być upartym i zezwolić na fanaberię innowacyjnego imienia, o którym nikt nie słyszał?

Otóż nie ważne jest czego chciał Zachariasz, czy Elżbieta. Ważne jest to czego chciał Pan Bóg.
Tę konsekwencję wypełniania woli Bożej Jan Chrzciciel wyssał z mlekiem matki, dlatego już jako dojrzały mężczyzna nie gryzł się w język przed Herodem.

Dziś niewielu z nas nie jest kompletnie gotowych zapomnieć o swojej woli, o swoich pragnieniach, dlatego postać Jana Chrzciciela, która toruje drogę Jezusowi jest tak wyjątkowa w Adwencie.

Jan często powtarzał: żeby Jezus wzrastał, a ja bym się umniejszał.

Zasłużył na nominację do nagrody Oskara w kategorii roli drugo planowej.

„A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim.” Łk 1,66.

Fot. Narodziny Jana Chrzciciela z cerkwi prawosławnej autor nieznany.

2312B1jpg