23 września rok A1

23 września. Cała historia Kościoła opiera się na siewie ziarna Słowa i owocach Eucharystii.
Są tacy, którzy wspominają z tęsknotą, jak Ojciec Święty Jan Paweł II siał to ziarno szeroko i gęsto.
Papież Benedykt wkładał na swoje miejsce to ziarno, które wypadło poza grzędę.
A papież Franciszek sporo troski skupia na ziemi, która też jest dziełem Boga i to z ziemi pochodzi woda do nawadniania, do podlewania ziarna…
Staje dziś przed nami Święty Ojciec Pio, który choć nie wypowiedział tych słów, istnieje domniemanie, że miał na myśli polecenie: budujcie spichlerze, bo choć nie widać teraz ziarna to Bóg obiecał nam obfity plon.
Każdy z nas ma wyznaczone zadanie siewu, reszta w rękach Pana Boga i Jego aniołów.
Owoc ziarna, którym dziś się karmię zasiał ktoś przede mną.
Czy po mnie zostanie jakieś ziarno, które stanie się owocem dla innych, w przyszłości?
„Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości". Łk 8, 15

2309A1jpg