24 czerwca rok BII Narodziny św. Jana Chrzciciela Łk 1,66

24 czerwca rok BII Narodziny św. Jana Chrzciciela Łk 1,66

Jan Chrzciciel może miał jakieś inne plany na życie, ale został tym kim, chciał Pan Bóg, bo Bóg pisze najlepsze scenariusze i plany i Jan w to uwierzył.

Był wielki a zarazem odporny na wszelkie pochwały. "Nie jestem tym za kogo mnie uważacie …"

Imię Jan znaczy Bóg jest miłosierny. Zachariasz nadając imię synowi nie powiedział: Jan będzie mu na imię, ale Jan jest mu na imię.  Bóg jest już teraz, a nie będzie gdydamy komuś jakieś imię...

Tam gdzie jest Bóg są pytania, ale też odpowiedzi.

"Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim". Łk 1,66

fot. z bazy pinterest ikona św. Jana Chrzciciela

2406BIIjpg