24 kwietnia rok BII J12,47

24 kwietnia rok BII J12,47


Będziemy sądzeni z tego ile wydaliśmy owoców, a nie z tego ile wyplewiliśmy chwastów.


Gdy chcemy przygotować jakąś potrawę to ważniejsze jest to co wykorzystamy. Z samych zakazów czego nie dodawać go gotowania nie ugotujemy żadnej zupy.


Nie jest naszym głównym celem walka ze złem, ale czynienie dobra.

Dlatego w takim kontekście trzeba rozumieć dzisiejsze wezwanie Jezusa:


„Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić” J 12,47


fot. z bazy freepick


2404BIIJPG