24 listopada rok A1

24 listopada. W wielkim słowniku języka polskiego słowo czyhać opisano jako czekać niecierpliwie na moment dający przewagę.

Faryzeusze i kapłani nie słuchali Jezusa tylko zwyczajnie szukali „haków”.

Dom modlitwy to miejsce słuchania woli Bożej, a mediacja, targowanie, a czasem szantażowanie Pana Boga … nie mają sensu, bo Pana Boga nie można przekupić …

Czy mój dom jest jaskinią czy domem modlitwy?

Czy traktuję kościół jak swój dom czy jak jaskinię szantażu i intryg?

„Mój dom będzie domem modlitwy" Łk 19,46

2411A1jpg