24 lutego rok BII Mt 5,44-45

24 lutego rok BII Mt 5,44-45

 

Doskonałość to stan lub efekt czegoś co jest bezbłędne, nie naganne, zupełne, absolutne.

Ale dzisiejsza Ewangelia każe nam być czymś więcej - ludźmi krystalicznymi.

Krysztal sam w sobie jest czysty, ale z jednej strony przepuszcza pryzmę światła, a z drugiej widać przez niego, że świat wcale nie jest doskonały.

 

Tyle, ta zło na świecie nie jest dziełem Pana Boga, ale dziełem wolnej woli człowieka; i to jest wpisane w plan historii stworzenia i odkupienia świata.

 

Pan Bóg przewidział, że człowiek dopuści zło, ale będzie wolał usunąć nieprzyjaciela, a nie samo zło pokonać dobrem.

 

W rozumieniu człowieka łatwiej kogoś unicestwić i przekląć, niż przeciągnąć go na stronę dobra.

 

Pan Bóg działa przez ludzi i dalej cieszy go stwarzanie świata wolnego od przemocy zła.

 

Nie zabierajmy Mu tej przyjemności pokonania zła za pomocą dobra, ale nie według naszego planu, ale wedle Jego planu.

 

„Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Mt 5, 44-45

 

fot. z bazy freepick