24 marca Niedziela Palmowa rok B Mk 15,39

24 marca Niedziela Palmowa rok B Mk 15,39


Dzisiejszy opis Męki Pańskiej według świetego Marka to tak naprawdę relacja świętego Piotra. Konkretnie bez girlandów językowych słyszymy, i to z ust niewierzącego setnika, że umarł Człowiek, który był Synem Bożym.


Konkretnie, ale wszystko dzieje się wokół krzyża.

Można pozostać obserwatorem, może nawet zwolennikiem Jezusa, ale nie o to chodzi.


Kto chce być współzwycięzcą nad śmiercią musi wziąć krzyż ze sobą i przylgnąć do krzyża jak do codziennej koszuli.


Droga Krzyżowa to przejście uliczkami Jerozolimy, choć i tamtejsza droga odbywa się wśród codzienności hałasu ulic, krzyku handlarzy sklepików i zapachu kebabów.


Każdy na swoją Drogę Krzyżową i sztuką jest nią przejść nie tyle w uniesieniu mistycznym i grobowej ciszy, ale w codzienności problemów.


Tak jak Piotr jest konkretny w opisie Męki, tak każdego z nas czeka konkretna Droga, nie tylko ta teoretyczna, myślowa, ale codzienne podążanie za Chrystusem.

 

„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” Mk 15,39


fot. rodzinne archiwum prywatne


1jpg