24 sierpnia rok A1

24 sierpnia. Nazaret to była mała wioska, przysiółek na prowincji rzymskiej.
Naturalnym pytaniem było co dobrego może pochodzić z tego miejsca, oprócz płodów ziemi?
W tym regionie Galilei swe źródło ma również rzeka Jordan nawadniająca jak Nil całą Ziemię Świętą. Natanaela, czy też inaczej Bartłomieja zaciekawiło coś głębszego niż samo źródło.
Wstał, poszedł, znalazł i już nie odszedł od tego Źródła.
Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. J 1,41 

2408A1jpg