25 czerwca XII niedziela zwykła rok A1

25 czerwca XII Niedziela Zwykła. Jeśli Bóg troszczy się nawet o mały włos, który może spać z naszej głowy to, a Zły chce zatracić całe ciało i duszę, to jest jasne kogo trzeba się bać, a kogo nie.

Ubodzy zbierali wróble na sprzedaż. As to była moneta rzymska z brązu. Robotnik za dniówkę mógł zebrać 16 asów, więc musiał złapać 32 wróble, by przeżyć.

Z czasem pieniądz ten stracił wartość i służył tylko do rozmieniania pieniędzy.

Człowiek wiele się nie naje po spożyciu wróbla. Choć wróble wyjadają posiane ziarno, to Bóg wie, że każdy nawet mały, nie pozorny wróbel jest potrzeby, chociażby do ograniczania rozpleniania się szarańczy. Niech chcesz kolejnej plagi? Zaufaj Mu, a nie zapieraj się.

Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. Mt 10,29

2506A1jpg