25 lipca rok A1

25 lipca. W każdym z nas jest pragnienie sukcesu.
Większość z nas ma ambicje.

Rzecz w tym czy te pragnienia nas niszczą czy rozwijają?

Odpowiadając Jezus rzekł: "Nie wiecie, o co prosicie”. Mt 20,22

2507A1jpg