25 października rok A1

25 października. Na początek roku akademickiego pewien profesor fizyki zadał na weekend pytanie studentom: Kiedy w galaktyce rok ma 12 dni?

W poniedziałek rano na ćwiczeniach młodzi naukowcy zaczęli wygłaszać swoje teorie o zakrzywionej czasoprzestrzeni, relatywizmie czasowym i o równonocy polarnej.

Jak się łatwo domyślić wszystkie przypuszczenia były dalekie od prawdy.

Wtedy wykładowca zadał to samo pytanie sztucznej inteligencji, która w ciągu 2 sekund udzieliła prawidłowej odpowiedzi: 12-go stycznia.
Rok ma 12 dni w dniu 12 stycznia.

W relacji z Panem Bogiem silimy się na jakieś patetyczne teorie i zgadywanki z gatunku kiedy nadejdzie koniec świata. Myślę, że Pan Bóg ma z tego niezły ubaw.

Prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy przygotowani na Bożą sprawiedliwość, dlatego pozostaje nam czuwanie w nadziei na Boże miłosierdzie.

„Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą". Łk 12,47-48


2510A1jpg