25 sierpnia rok A1

25 sierpnia. Miłość ma wiele twarzy i wiele imion,
ale fundamentalnym kryterium jest jej owoc, rezultat.
Prawdziwa miłość buduje i jest twórcza, miłość rozwija.
Nie można kochać Boga i nie szanować bliźniego.
Co jest w moim życiu przeciwieństwem miłości?
Samolubstwo, chłód, nienawiść, niechęć, zdrada, wzgarda, niewierność, agresja?
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? Mt 22,36

2608A1jpg