26 lutego rok BII Łk 6,38

26 lutego rok BII Łk 6,38

 

Dziś jedna z bardziej ulubionych Ksiąg Starego Testamentu, która opisuje wydarzenia podczas Sądu Bożego - czyli Księga Daniela - mówi, że Bóg jest miłosierny.

 

Nie znaczy to, że naiwnie przymyka oko na zło, ale jak mówi dr Czaczkowska miarą, jaką Bóg wyznacza złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek jest Boże Miłosierdzie.

 

Z jednej strony to jest nadzieja na kres zła, bo zło nigdy nie ma ostatniego słowa, ale dobro, którego źródłem jest Bóg.

 

Z drugiej strony, zawsze człowiek, który byłby najbardziej grzeszny, a więc również sprawca tego zła, ma możliwość uciekania się do Bożego Miłosierdzia, jeżeli tylko zawróci z drogi zła.

 

Bądźcie miłosierni. Nie sądźcie. Nie potępiajcie. Odpuszczajcie. Dawajcie.


Bóg jest Sędzią, który karze za zło, ale wyciąga ze zła.

 

„Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” Łk 6,38

 

fot. z bazy freepick

2602BIIjpg