26 maja rok B Niedziela Trójcy Przenajświętszej Mt 28,19

26 maja rok B Niedziela Trójcy Przenajświętszej Mt 28,19

Omne trinum perfectum - Wszystko co potrójne jest doskonałe.

Dziś Kościół przedstawia zakończenie Ewangelii św. Mateusza. Znak Krzyża świętego to potężny egzorcyzm i najkrótsza modlitwa świata, która przywołuje na pomoc w każdej potrzebie Tego, który był, jest i będzie święty, święty, święty...

Jak trójlistna koniczyna ma 3 zielone liście, ale jedną łodygę - tak każdy człowiek stworzony na obraz Pana Boga ma wolną duszę, psychikę i ciało.

Nie ma nic większego, mocniejszego, trwalszego i bardziej wspaniałego na świecie i poza nim ponad Trójcę Przenajświętszą. Warto w znaku krzyża przywoływać ją w każdym momencie dnia i całego życia.

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." Mt 28,19

fot. z bazy pinterest

2605BIIjpg