26 września rok A1

26 września. Rodzice, rodzeństwo, przodkowie, krewni to jeden rodzaj więzów życia z krwi i kości.
Drugi rodzaj to więzy życia wiary, które rodzą się ze słuchania.
Tak jak Bóg PoWołał Abrahama - ojca wiary,
tak Abraham Po Wołaniu poznał Pana Boga.
Usłyszał, zaryzykował i wypełnił.
Czy jestem jeszcze na etapie Darwina i trzech małpek, które nic nie widziały, nic nie słyszały i nic nie mówią?
Czy już na tym drzewie genealogicznym pokolenia, które usłyszało, zobaczyło i wypełnia…
"Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je". Łk 8,21

2609A1jpg