27 lipca rok A1

27 lipca.
W nauce jako takiej nie mówi się o tajemnicach.
Każdy problem dopóki jest nierozwiązany jest tajemnicą.

Nawet te problemy, które już są rozwiązane są ważne, bo stawiają nam kolejne pytania.
Fundamentalne pytanie brzmi: dlaczego jest raczej coś niż nic?

Nauka nie zastanawia się nad tym, dlaczego świat istnieje.
Natomiast zarówno w religii jak i nauce pięknym słowem jest: „nie wiem”.
Nauka nie wyjaśni wszystkiego i nie ma teorii od wszystkiego.

Gdy „nie wiem” roztacza się przede mną całe pole rozmaitych możliwości i to otwiera zawrotną przestrzeń mistyki i spotkania twarzą w twarz z Tym, który wszystko wie.

On wie znacznie więcej niż ja o sobie samym, a co dopiero gdyby spróbować pomyśleć o wszechświecie.

Wielka dzisiejsza lekcja pokory: wiem, że niewiele wiem, ale mam pragnienie nadzieję, że się dowiem, że usłyszę i że zobaczę.

On im odpowiedział: "Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Mt 13,11

2707A1jpg