27 listopada rok A1

27 listopada. Moherowa babcia wspiera świątynię, która niedługo zostanie zburzona.

Dwa pieniążki to 2 cegiełki wytworzone z miłości jako materiał na Nową Świątynię.

Dobrze jest nie tylko brać od Boga Ojca i nie tylko prosić …

Oddanie Bogu wszystkiego co się ma wymaga wiary w Niego, ufności i miłości i jest to akt wysokiej dojrzałości.

Często wystarczy sam brak obojętności: że nie jest mi obojętne, że Pan Jezus przychodzi na czysty czy brudny obrus na ołtarzu.

A przecież to kosztuje. Ktoś musi go wyprać, wyprasować …

Empatia: dwie pary oczu do rozpoznawania potrzeb współbraci, dwie pary rąk do pomagania i dwa ostatnie pieniążki otwierają serce Boga, który zaraz oddaje nam o wiele więcej.

„Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła
wszystko, co miała na utrzymanie". Łk 21,4


2711A1jpg