28 czerwca rok BII Mt 8,2-3

28 czerwca rok BII Mt 8,2-3

Najlepszym komentarzem do dzisiejszej Ewangelii o prawie mojżeszowym odnoście trądu jest poznanie choćby fragmentu tego prawa, opisanego w 14 rozdziale księgi kapłańskiej: To jest prawo dotyczące trędowatego w dniu jego oczyszczenia: będzie przyprowadzony do kapłana, a kapłan wyjdzie poza obóz (…). Aby oczyścić dom, kapłan weźmie dwa ptaki, kawałek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Zabije jednego ptaka nad naczyniem glinianym, ponad wodą żywą. Potem weźmie kawałek drzewa cedrowego, hizop, nitki karmazynowe i ptaka żywego, umoczy je we krwi ptaka zabitego i w wodzie żywej, i pokropi dom siedem razy. W ten sposób oczyści ten dom krwią ptaka, wodą żywą, drzewem cedrowym, hizopem i nitkami karmazynowymi. Ptaka zaś żywego wypuści poza miasto, na pole. W ten sposób dokona przebłagania za dom i będzie on czysty. To jest prawo odnoszące się do wszelkiej plagi trądu i grzybicy, trądu ubrania i domu, nabrzmienia, wysypki i białej plamy, aby pouczyć, kiedy coś jest czyste, a kiedy nieczyste. To jest prawo odnoszące się do trądu.

Dzisiejszy fragment Ewangelii Jezus kończy poleceniem, by uzdrowiony złożył ofiarę przewidzianą prawem dla faryzeuszy, a nie dla Boga. Pada tam stwierdzenie na świadectwo dla nich, a nie dla Jezusa. Bóg chce serca, a nie ofiary z przedmiotów lub zwierząt.

Jezus nie musi niczego robić na pokaz. Jego świętość neutralizuje każdy trąd i każdą korozję biologiczną czy mykologiczną.

Nie trudno domyśleć się, że trądem jest grzech. Z początku małe ogniska zarazków są niewidoczne, ale stosunkowo szybko grzech ogarnia całego człowieka i wtedy może być za późno na leczenie.

Symboliczne jest to, że dziś Ewangelia zaczyna się słowami: gdy Jezus zszedł z góry …

Po kazaniu na górze i wielu pięknych przypowieściach Jezus z góry schodzi do naszego brudnego poziomu, by go oczyścić i uzdrowić - dla tych, którzy tego chcą.

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu. Mt 8, 2-3

fot. z bazy pixabay

pexels-photo-5187885jpeg