28 marca rok BII Wielki Czwartek J 13,1

28 marca rok BII Wielki Czwartek J 13,1


Jezusa można zdradzić za pieniądze, a On i tak będzie wierny, bo do końca nas umiłował.


Można obrzucić Go błotem, a On i tak przyjdzie nam umyć nogi.


Można Go opluć, a On i tak odpłaci uśmiechem.

Można Go przybić gwoźdźmi, by już przestał być dobrym, ale to nie możliwe.


To Król, który na kolanach obmywa nam nogi i pozostaje z nami w chlebie i winie.


Przeszedł do Ojca, ale tak nad umiłował, że o nas nie zapomina. obiecał, że wróci.


Jezusa można sprzedać, ale nie można Go kupić. Umarł za nas za darmo i zbawił nas za darmo, ale czy na darmo?


Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. J 13,1


fot. z bazy freepick


2803BIIJPG