28 października rok A1

28 października. Apostołów Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza.
Jezus modlił się całą noc, a rano powołał 12 Apostołów – fundament Kościoła. Jacy byli – wiemy – od Piotra do Judasza.
Fundament stawia się na nośnym gruncie, na twardym podłożu. Gdy jednak jest grząski grunt to trzeba zaprojektować i wykonać palowanie. Tak gęste i takie głębokie by zakorzenić się na skale, na twardym podłożu.
Jeśli Jezus obliczył, że tych 12 Apostołów uniesie ciężar własny Kościoła oraz napór wiatru i lodu do nie mamy się o co martwić.
Zróbmy to co możliwe by nie obciążać nadmiernie tego fundamentu własnymi grzechami.
Czasem warto położyć dłoń na dowolnym fundamencie i wyobrazić sobie jak głęboki jest nasz fundament wiary.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Łk 6, 19

2810A1jpg