28 sierpnia rok A1

28 sierpnia. Faryzeusze są ślepi, ale i nam grozi ślepota, gdy sami zamkniemy sobie niebo.
Po wielokroć biada, jeśli komuś drugiemu je zamkniemy.
Biada, jeśli będziemy patrzyli na prawo i pusty krzyż, a nie na to co stało się w wielkanocny poranek.
Jedynie pokora i czyste serce, które poznał św. Augustyn uchronią od rozpaczy wołacza: Biada!
Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Mt 23,19

2808A1jpg