29 kwietnia rok BII Mt 11,28-29

29 kwietnia rok BII Mt 11,28-29


Jesteś Tym, który jest. Ja, jestem tą, której nie ma - mawiała św. Katarzyna ze Sieny.

Dzisiejsza patronka często odwoływała się do obrazu życiodajnego ogrodu. Był ogród rajski, w którym Zły zasiał chwasty. Chwasty tak się rozpleniły, że Syn Boży musiał zejść na ziemię by uratować ten ogród przed plagą grzechów.

Nie bez powodu Jezus przyjął po zmartlwychstaniu postać ogrodnika, który nie woła do wybranych, ale do wszystkich:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Mt 11,28-29

fot. z bazy freepick

29a04BIIJPG