29 listopada rok A1

29 listopada. Wojny, kataklizmy, głód, pandemie były i będą, ale to może być szansa bycia świadkiem, że żyjemy już w czasach ostatecznych.

Gdy wszyscy boją się wojny, głodu, śmierci potrzeba świadków, którzy wskażą, że człowiek wiary nie jest sam, nie odczuwa pustki i nie boi się nawet śmierci, bo czeka na nas Zmartychwstały Pan.

Ci, którzy w to wierzą mają nadzieję spotkania z Nim, a ci, którzy nie wierzą nie mają tej nadziei spotkania.

Droga świadka to droga pod prąd. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Jeśli nawet wydaje się nam, że jest inaczej, to przecież On daje nam gwarancję, że nas nie opuści, co więcej, sam będzie nam podpowiadał, co mówić i jak dawać świadectwo.

W żadnych okolicznościach nie jesteśmy sami. Trzeba tylko mocno zaufać i nie pozwolić, aby zło pozbawiło nas odwagi.

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Łk 21,14-15
07072022jpg