29 lutego rok BII Łk 16,31

29 lutego rok BII Łk 16,31

Przyjaciela poznaje się w biedzie, rzadko kiedy w bogactwie.

Z dzisiejszego tekstu o bogaczu i żebraku wyłania się obraz okrutnego Boga, wzmocniony lękiem ciemności, zioniącą przepaścią i piekącym żarem.

 

Pomimo tego przyjmującego opisu męczarni. Nie wolno pominąć słowa Ojciec, które pojawia się aż 4 razy i czyni go najważniejszym przesłaniem tego opisu. Jeśli Bóg nie jest Ojcem, to nie ma braci, sióstr… nic nie ma.

 

A zatem nawet jeśli żyjemy jak trupy w ciemności Otchłani, (czyli krainie martwych) to nie mamy innego wyjścia jak słuchać …

 

„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”. Łk 16,31

 

fot z bazy freepick

2902BIIjpg