29 października XXX niedziela zwykła rok A1

29 października. XXX Niedziela zwykła.
O miłości mówi się inaczej leżąc wtulonym przy kominku, a zupełnie inaczej gdy ktoś trzyma nóż na gardle.
Bóg do niczego nas nie zmusza, ale polecenie Będziesz miłował nie podlega negocjacji niezależnie od okoliczności.
Warto dziś przed Ewangelią przeczytać Psalm 18 w całości, gdy Pan obronił Dawida przed napaścią Saula, a ten ukazał przykład modlitwy miłości.
Przykazanie miłości to podstawa Prawa, komentarz do Prawa i rozstrzygający imperatyw dla tego czego Prawo nie określa lub nie potrafi rozstrzygnąć.
"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem". To jest największe i pierwsze przykazanie. (…) "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy" Mt 22,37-40

2910A1jpg