30 czerwca 13 Niedziela zwykła rok B Mk 5,36

30 czerwca 13 Niedziela zwykła rok B Mk 5,36

Jaką prawdę wyznała kobieta cierpiąca na krwotok? Nie jest napisane, lecz z prawdopodobieństwem granIczącym z pewnością była to cała prawda. Nie była ważna sama treść wyznania, ale że była to cała prawda.

Na jaką chorobę chorowała córka przełożonego synagogi, że umarła? Nie wiemy, ale wiemy, że była to śmiertelna choroba.

Otóż stan agonii po grzechu i wyznanie całej prawdy przy spowiedzi to klucz podwójnego odrodzenia.

W grzechu człowiek jak we mgle, a po spowiedzi wraca widoczność granicy pomiędzy złem a dobrem.

Tak jak te dwa dzisiejsze przykłady z Ewangelii są na granicy życia i śmierci. Tak człowiek w spotkaniu z Jezusem dostrzega wyraźną różnicę między ciemnością i światłem.

W takim stanie nie ma lęku.

„Nie bój się, wierz tylko!" Mk 5,36

fot. z bazy pixabay

pexels-photo-840719jpeg