30 grudnia rok II

30 grudnia rok II.

7 lat razy 11 czekała Anna, jako wdowa na Mesjasza w Świątyni Jerozolimskiej na Mesjasza.

Prawo Pańskie zostało wypełnione, a Święta Rodzina wróciła do Nazaretu, by Jezus stał się mądrym i mocnym mężczyzną, nad którym spoczywa łaska.

„Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” Łk 2,40

fot. obraz Św. Józef i Jezus w Nazarecie

3012B1jpg