30 września rok A1

30 września. Wszystko równoczesne i chyba wieczne.
Oko nie widziało, ucho nie słyszało, a było.
Struny nie wygrają, język nie wypowie, a będzie - pisał Cz. Miłosz w wierszu Podziw.
To co piękne zachwyca, ale też kosztuje.
Gdy zobaczymy ile kosztuje podziw przeradza się we wdzięczność przerywaną pytaniem:
czy było tego warte?
"Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi". Łk 9,44

3009A1jpg