31 grudnia rok B Niedziela Świętej Rodziny

31 grudnia rok B. Niedziela Świętej Rodziny.

Czy Maryja była surogatką, skoro oddała syna urodzonego na zlecenie Ducha Świętego?
Czy Józef, który pochodził z rodu Dawida, w prostej linii od Jakuba, Izaaka i Abrahama, którym Bóg błogosławił za oddanie pierworodnego syna faktycznie nie dał pośrednio nasienia narodzonemu Jezusowi?

Rodzice są biologiczni. Są rodzice chrzestni. Są rodzice przybrani, ale wiara za każdym razem rodzi się ze słuchania i z tego, że dzieci nie trzyma się w kojcu w domu, ale wskazuje im drogę; wyrusza się z nimi w wędrówkę - tak jak Święta Rodzina opuściła Nazaret, by pojawić się w Jerozolimie.

Józef i Maryja są rodzicami wiary. Nie boją się oddać dzieci Bogu, bo u Niego jest to co najlepsze.
"Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu" Łk 2,23

fot. obraz Świętej Rodziny autor nieznany z bazy Pinterest

3112B1jpg