31 lipca rok A1

31 lipca. Wczoraj poznaliśmy najgłupszego człowieka w Piśmie Świętym.

Kto sprzedaje pole, na którym ukryty jest skarb?
Trudno nie nazwać go po prostu idiotą.
A czy my nie pozbywamy się tak za frajer, Królestwa Niebieskiego?

Dziś poznajemy najcenniejsze ziarno w Biblii - z małego ziarenka gorczycy rośnie największe drzewo.

Natomiast trzy miary mąki to miara Syna - posłuszeństwo, miara Ducha - odrodzenie, miara Ojca - poznanie, a to wszystko nie przez rewolucję, ale metodą zaczynu. Jak pączkowanie - jeden od drugiego może powoli zmienić cały świat.

Zacznijmy od siebie i spróbujmy dostrzec małe ziarnko gorczycy w dłoni … co z nim zrobimy?

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Mt 13,34

3107A1jpg