31 marca Niedziela Zmartwychwstania rok B J 20,8-9

31 marca Niedziela Zmartwychwstania rok B J 20,8-9


Czy Pan Bóg może ingerować lub łamać prawa przyrody?

Czy zmartychwstanie jest wbrew prawom przyrody?

Na pewno nasz rozum tego nie ogarnia i zapewne znamy prawa przyrody stworzone przez Pana Boga w bardzo ograniczonym i znikomym zakresie.


Jezus narodził się w kamiennej grocie i został złożony w kamiennym grobie.

Wszystko co ma swój koniec jest bez sensu.


Nasza wiara też była by bez sensu, gdyby kończyła się na krzyżu.

Ale krzyż to dopiero początek.


Można być tylko zwykłym obserwatorem cudu zmartychwstania.

Można być zwolennikiem stronnictwa Jezusowego,

ale ten kto głęboko przeżył Triduum Paschalne dziś ze spokojem jest współzwycięzcą.

Nie swoją siłą, ale tego który wykupił nas z niewoli i przeznaczył do życia wiecznego.


"Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych". J 20,8-9

fot. z archiwum prywatnego


4_2_Wniebowstpienie_1jpg