8 marca rok BII Mk 12,33

8 marca rok BII Mk 12,33

 

Istotne jest to, czy ty kochasz bliźnich, 

a nie to, czy oni ciebie 

- napisał kiedyś Mikołaj Gogol.

 

Natomiast w relacji między Bogiem, a człowiekiem

– ten pierwszy kocha zawsze i bezwarunkowo, 

ten drugi od czasu do czasu i koniunkturalnie.

 

Do kochania Pana Boga wystarczy serce,

nawet to nieuczone i głupie

zwłaszcza to biedne i puste,

bo każdy ma serce, umysł i moc.

 

„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary” Mk 12,33

 

fot. z bazy freepick

 0803BIIjpg