9 czerwca X NIedziela Zwykła rok B MK 3,28-29

9 czerwca X NIedziela Zwykła rok B MK 3,28-29

Pan Bóg Jest stanowczy. Jako Stwórca ma prawo karać i nagradzać. Trudniej powstrzymuje gniew niż okazuje Miłosierdzie.

Kto odrzuca Miłosierdzie Boga całkowicie świadomie i w pełni dobrowolnie sprzeciwiając się Słowu Boga i Jego Stworzeniu ten sam się potępia.

Nie możemy zarzucać Bogu, że zwleka z pomocą, gdy my czegoś potrzebujemy.

Z drugiej strony nie można też liczyć na cierpliwość Boga Ojca, gdy jawnie grzeszymy.

Grzech przeciwko Duchowi świętemu nazywa się potocznie grzechem faryzeuszy. 

To zło uznane przez Boga za niedopuszczalne. – tak też potocznie nazywa się grzech przeciwko Duchowi św. jest złem uznanym przez Boga za nieodpuszczalny. To też zadufanie w sobie. Stawianie siebie ponad Boga.

Dramatem człowieka jest ułudna pewność w to, że Miłosierdzie Boże nam się należy i że mamy jeszcze czas na nawrócenie. Zbyt wielu już się przeliczyło z lekkomyślnym odwlekaniem pojednania z Bogiem.

Grzechami przeciwko Duchowi świętemu są:

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

"Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mk 3,28-29

pexels-photo-9588744jpeg