Józef najwierniejszy
20 czerwca 2024

Drodzy Czciciele świętego Józefa,

Dziś, jak co miesiąc rozważamy kolejne przymioty świętego Józefa według wezwań zawartych w Litanii do Jego Imienia.

Od stycznia modlimy się do tego wielkiego patrona rodzin przedrostkiem stopniującym naj … najsprawiedliwszy, najczystszy, najroztropniejszy, najmężniejszy, najposłuszniejszy, a dziś jako ostatnie w tej serii naj … zatrzymamy się nad wezwaniem: najwierniejszy.

Czym jest wierność? Definicja wierności mówi, że to stałość w dochowywaniu danego słowa i postawa trwania przy swoich wyborach.

To definicja, ale w życiu, jeśli ktoś się urodził chory lub biedny to czy do śmierci musi być wierny biedzie czy chorobie?

My często wierność postrzegamy przez pryzmat przekroczenia VI-go przykazania, ale to dopiero VI przykazanie. Nie I-e. Jakie jest I-e przykazanie?


Czym jest wierność Panu Bogu? Czy Ksiądz Proboszcz zawarł kontrakt na 5-10 lat na posługę tu w Krynicy? Czy jest kapłanem, na całe życie, w każdej godzinie?

Często stawiamy zarzut Panu Bogu, że nas nie słucha, nie wysłuchuje naszych modlitw, próśb, a tym czasem to, że Bóg jest cierpliwy jest dla nas zbawienne.

Znamienne jest to, że w litanii do świętego Józefa wierność jest obok cierpliwości, o której będziemy rozważać za miesiąc.

Gdyby w swojej sprawiedliwości Bóg karał od razu za każdy nas występek, to by nas tu pewnie już nie było.

A tym czasem Bóg jest cierpliwy – wierny swojej naturze.

Nie możemy prosić Go był cierpliwy, gdy zrobimy coś źle …

… i nie możemy Go prosić, by działał od razu, gdy nam czegoś potrzeba.

Bóg wie czego nam potrzeba, ale przede wszystkim jest wierny samemu Sobie.

Święty Józef był zawsze wierny. Można powiedzieć był wzorem wierności.


Jak mówi św. Tomasz wierność świętego Józefa polega na wypełnianiu obietnicy, na zgodności słów z czynami.

Opatrzność Boża stawia przed nami wspaniały przykład wierności i mówi: Idźcie do Józefa …, bo to pierwszy apostoł, pierwszy ewangelista, pierwszy obrońca Zbawiciela. Uczcie się od niego, co to znaczy być wiernym.

Święty Józef był przeniknięty wiernością do Maryi, bo przecież Jej nie oddalił, ale zaufał. Wiernie wykonał to, co zobaczył i usłyszał we śnie.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej. Mt 1,24

Zobaczmy: wierność wynika z wiary… 2 x

W oryginale greckim widać nieco lepiej to podobieństwo wiary i wierności: egertheis paralabe – egertheis parelaben. Uczynił dokładnie to, co zostało mu powiedziane.

Wierne serce Józefa stale powtarzało: to jest Twoje miejsce w wielkiej tajemnicy Wcielenia i Temu powołaniu i tej Rodzinie masz być oddany do końca.

Widzimy na naszym obrazie, że Józef na swoim sercu trzyma Pana Jezusa obejmując Go całą dłonią.


Józef znał historię swego narodu. Wiedział, że Żydzi nie zawsze byli wierni. Widocznie dopiero po tylu pokoleniach Pan Bóg w wiernej duszy Józefa znalazł wreszcie to, czego od wieków szukał wśród ludzi na ziemi.

Zaufał temu prostemu człowiekowi, i wtedy dopiero Maryja znalazła godnego Oblubieńca, a mały Jezus najlepszego Opiekuna.

Od tej pory tę niewierność narodu wybranego zastąpił rodzący się wierny Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą.

Wierność to też jeden ze znaków miłości. Zobaczmy, że Józef pokazał nam, że miłość nie męczy, ale właśnie intensywna miłość ma źródło w wierności.

Św. Mateusz relacjonuje przypowieść, w której Pan Jezus mówi o człowieku, który przed wyruszeniem w podróż powierzył majątek, talenty, swoim sługom. Kiedy powrócił i zobaczył, że dwóch z nich pomnożyło otrzymane talenty, powiedział do każdego:

„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25, 21.23).

Właśnie przy tej przypowieści możemy przywołać świętego Józefa. Powierzono mu wiele, a Bóg nagrodził jego wierność, dając mu w opiekę jeszcze więcej.

Św. Józef był wierny jako małżonek Najświętszej Dziewicy, ziemski ojciec Syna Bożego i głowa Świętej Rodziny, Bóg dał mu w opiekę cały Kościół.

My, ludzie wierzący mamy być wierni Bogu. Tam mówi Pismo Święte: „Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi” (Prz 3, 3-4).

Bóg obiecuje zbawienie tym, którzy są Mu wierni.

W języku potocznym mówimy, że wykonanie jakiegoś utworu, kopia lub nagranie jest wierne, wtedy kiedy odbija w dokładny sposób pierwotne zamierzenie artysty.


By lepiej zrozumieć wierność, tradycję, sięgnijmy na moment do zasad konserwacji zabytków. W Gdańsku najstarszą świątynią nie jest wcale Bazylika Wniebowzięcia ani też Kościół św. Brygidy, ale Bazylika św. Mikołaja.

Nieco ponad dwa lata temu byłem w tym kościele – akurat w czasie renowacji. Kościół św. Mikołaja zbudowano w 1185 roku. Wtedy stał na wzgórzu, ale plany urbanistyczne tak się zmieniły przez wieki, że wzgórze zostało na swoim miejscu, a całe miasto wokół podniesiono do poziomu wzgórza i Mikołaj zaczął pękać … Przez 8 wieków Kościół trawiły pożary, był przebudowywany i teraz w czasie renowacji wykonano statygrafię, czyli badanie warstw malarskich. Okazało się, że jest tam 19 różnych warstw, z różnych epok: od szarego pobiału ze średniowiecza, przez XVII-wiecze błękity oraz późniejsze barokowe róże …

Zaczęto wtedy się zastanawiać czy wybrać warstwę oryginalną, pierwotną, tę na samym spodzie, czy też warstwę najbardziej dominującą?

Zobaczmy kochani, każda epoka w naszym życiu ma swoją barwę. Każda epoka poprzez architekturę opowiada o swoich czasach, maluje swoje czasy. Każda taka warstwa to pewien etap mojego życia duchowego. Zobaczmy ile nasza wiara ma kolorów… Czy ja jestem na takim szarym, przyblakłym etapie? Czy moja wiara jest intensywna, wyrazista?

Nasz poeta, znawca Biblii Roman Brandstetter z Tarnowa mawiał, że nie należy wciąż wierzyć tak samo. Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej i codziennie należy zmierzać do Boga inną drogą.

A zatem widzimy, że wiara wcale nie jest statyczna… Czym jest tradycja? Czym jest tradycja Kościoła? Na pewno to nie jest szczelnie zamknięta konserwa w puszce…

Trzeba być oczywiście wiernym tradycji, ale każdy wnosi w tradycję coś od siebie, niezauważalnie – tak, by nie zniekształcić treści, ale jednak, by samym sobą delikatnie ją ubogacić.


Wierność związana jest z wiarą. Można powiedzieć, iż kryzys w małżeństwie i brak wierności są bezpośrednio związane z brakiem wiary małżonków.

Istnieją małżeństwa, które przeżywają trudne chwile i są na krawędzi niewierności …

… a mimo wszystko potrafią zwyciężyć i iść dalej dzięki temu, że myślą na pierwszym miejscu o dzieciach.

Dziś często słyszy się, że rodzice w imię wolności, wolnego wyboru unikają Chrzcin dzieci, spowiedzi, I Komunii świętej …, bo są wierni wolności.

Często Ci sami rodzice w imię wolnego wyboru nie dają dzieciom jeść mięsa, bo ponoć zdrowszy jest wegetarianizm czy weganizm - niech dziecko samo wybierze

... a tym czasem co to za wybór jeśli matka nie daje dziecku jeść mięsa, ona nie robi wcale wyboru, ograniczając spożywanie mięsa – ona zabiera mu ten wybór.

Tak samo jest w życiu duchowym. Józef i Maryja nie czekali na Chrzest w Jordanie, ale gdy Jezus był niemowlęciem poszli ofiarować Go w świątyni.

W małżeństwie Maryi i Józefa wszystko jest skierowane ku Dzieciątku.

Św. Josemaría Escrivá opisując wierność św. Józefa mawiał, że wierność oznacza szczęście. Po hiszpańsku to taka ładna gra słów: fidelidad – felicidad.

Oczywiście wierność kosztuje.

Zarówno kapłaństwo jak i małżeństwo wymagają poświęceń, bo miłość jest wymagająca, ale opłaca się, bo wierność oznacza szczęście. 

Na Panu Bogu możemy całkowicie polegać, bo Boża wierność to wiarygodność.

Pan Bóg jest wiarygodny, prawdziwy, wierny.

Czy my możemy spokojnie spojrzeć w lustro i popatrzeć na siebie jako niewinni czy nie daj Boże jako zdrajcy?

Spróbujemy znaleźć odpowiedź w obrazie, w ojcowskim spojrzeniu św. Józefa …