Przygotowanie do przyjęcia Szkaplerza świętego Józefa

Do przyjęcia Szkaplerza można przygotować się poprzez indywidualną lekturę książki o objawieniach świętego Józefa w Itapirandze, w Brazyli - Edson Glauber "DZIEŁO TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH SERC" [przeczytaj książkę lub ebook] lub/i poprzez osobistą praktykę ZAWIERZENIE 33 według niżej załączonych materiałów opracowanych na postawie tłumaczenia własnego z Sanktuarium świętego Józefa w Itapirandze. 

Następne przyjęcie Szkaplerzy odbędzie się w czasie Adwentu w grudniu 2024 roku ... jeśli Bóg da.
Świadomy/(a) złożonej deklaracji zamawiam Szkaplerz świętego Józefa. Odbiór w zakrystii Parafii Zdrojowej Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju - w czasie Adwentu w grudniu 2024 - w cenie 40 zł / sztuka

Fotorelacja z Zawierzenia i Przyjęcia
szkaplerzy świętego Józefa 19.03.2024

Przeczyste Serce świętego Józefa, módl się za nami!

Szkaplerz świętego Józefa

Szkaplerz świętego Józefa został ofiarowany Edsonowi podczas dwóch objawień:
  • 14 lipca 2000 roku, w Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel w Aylesford w Wielkiej Brytani, w tym samym miejscu, w którym Najświętsza Dziewica ukazał się św. Szymonowi Stockowi i ofiarowała mu szkaplerz oraz 
  • 16 lipca 2001 roku, czyli w święto Matki Bożej z Góry Karmel, w miejscowości Sciacca na Sycylii, w 750 rocznicę ofiarowania brązowego szkaplerza Św. Szymonowi Stockowi przez Matkę Bożą.

Szkaplerz jest symbolem opieki i oddania się Sercu świętego Józefa, który chce nas doprowadzić do Boga i do świętości drogą cnoty czystości, posłuszeństwa, milczenia i pokorySzkaplerz pomoże nam rozpalić ogień wiary i miłości do Jezusa i Świętej Dziewicy Maryi.

Święty Józef będzie szczególnie ochraniał osoby noszące szkaplerz, a za wstawiennictwem swego Przeczystego Serca obdarzy niezliczonymi łaskami wszystkich, którzy będą dręczeni szatańskimi pokusami cielesnymi.

Młodzi ludzie w szczególności powinni nosić szkaplerz, ponieważ są oni najczęstszym celem ataków diabelskich. Rodzice powinni zakładać szkaplerz swoim dzieciom. Im to św. Józef służy swą pomocą i ochroną, tak jak prowadził i chronił Jezusa na ziemi.

Nabożeństwo to związane jest z uczynkami miłosierdzia na rzecz najbardziej potrzebujących, zwłaszcza chorych i umierających. Święty Józef prosił o to w swoich objawieniach w marcu 1998 roku.

fragment książki "Dzieło Trzech Przenajwiętszych Serc" Objawienia św. Józefa w Itapirandze - Edson Glauber w tłumaczeniu Agnieszki Doś; wydawnictwo Espirit  [przeczytaj książkę lub ebook]

Obietnice Przeczystego serca świętego Józefa

1. Obiecuję, że tym, którzy będą oddawać cześć memu Przeczystemu Sercu i będą spełniać dobre uczynki, będą troszczyć się zwłaszcza o cierpiących i umierających, dla których jestem Pocieszycielem, zaopiekuję się w szczególny sposób w ostatnim momencie ich ziemskiego życia (2 marca 1998).


2. Obiecuję tym, którzy będą oddawać cześć memu Przeczystemu Sercu, że obdaruję ich łaską życia w czystości duszy i ciała, oraz że otrzymają oni siłę, by oprzeć się wszelkim atakom i zakusom diabła. Oczywiście będę was chronić jak moją cenną własność. Łaską tą obdarzę nie tylko tych, którzy będą czcili me Serce, ale także wszystkich członków ich rodzin (3 marca 1998).


3.
Obiecuję wstawiać się za tymi, którzy przyjdą do Mnie, oddając cześć mojemu Sercu. Dam im łaski, aby mogli zaspokajać pilne potrzeby i rozwiązywać problemy, które w oczach człowieka wydają się niemożliwe do rozwiązania, a dzięki mojemu wstawiennictwo u Boga stanie się to możliwe (4 marca 1998).

4. Obiecuję wszystkim, którzy utracą łaskę Bozą z powodu swoich ciężkich grzechów, a którzy będą ufać i oddadzą się mojemu Przeczystemu Sercu, szczerze je szanując, łaskę pocieszenia, której udzielę w największych utrapieniach ich duszy i w godzinę ich sądu. Tym, grzesznikom, którzy się do mnie zwrócą, obiecują łaski mojego Serca w dążeniu do poprawy, pokuty i szczerej skruchy za grzechy (5 marca 1998).

5. Wszystkim tym, którzy czczą moje Serce i ufają mojemu wstawiennictwu, obiecuję, że nie zostaną opuszczeni w niedogodnościach życia. Wstawię się za nimi u Pana, aby pomógł im w materialnych i duchowych trudnościach swoją Boską Opatrznością (6 marca 1998).

6. Ojcowie i matki, którzy poświęcą siebie i swoje rodziny mojemu Sercu, otrzymają moją pomoc nie tylko w utrapieniach i problemach, lecz także w wychowywaniu swoich dzieci. Tak, jak ja wychowałem Syna Najwyższego w Jego świętych prawach, tak pomogę i wam w wychowaniu i edukacji waszych dzieci. Pomogę wszystkim ojcom i matkom, którzy poświęcą mi swoje dzieci, wychować je w miłości świętych przykazań Bożych, aby znalazły bezpieczną drogę do zbawienia (6 marca 1998).

7. Mój synu, powiedz wszystkim, że to oni otrzymają łaskę mojej ochrony przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Ci, którzy, oddadzą mi się w opiekę, nie zostaną doświadczeni przez nieszczęścia, wojny, głód i choroby. Moje Serce będzie im schronieniem. Ukryją się przed Bożą sprawiedliwością w moim Sercu (7 marca 1998).

8. Mój synu, wszyscy ci, którzy szerzą nabożeństwo do mojego Serca i praktykują je z miłością, mogą mieć pewność, że ich imiona są w moim Sercu wyryte i zachowane, podobnie jak został na nim wyryty krzyż mojego Syna Jezusa i litera M oznaczająca Maryję, uformowane najświętszymi ranami. Obietnica ta dotyczy również wszystkich księży, którym miłuję z upodobaniem. Kapłani, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Serca, będą mieli łaskę dotykania serc najbardziej zatwiardziałych i posiądą zdolność nawracania największych grzeszników (8 marca 1998).

9. Matka Najświętsza: Dzisiejszej nocy nasz Pan pozwala mi objawić obietnicę mojego Niepokalanego Serca wszystkim tym, którzy pobożnie uszanują i ukochają Serce mojego Oblubieńca Józefa. Umiłowany Synu, wszyscy ci, którzy będą czcić Przeczyste Serce świętego Józefa otrzymają również moją szczególną matczyną opiekę w swym życiu. Bedę u boku każdego mojego syna i córki, pomagając i pocieszając ich Sercem Matki, tak jak pocieszałem mojego Najświętszego Oblubieńca Józefa na tym świecie. Obiecuję, że za tymi, którzy z ufnością będą zwracać się do jego Serca, wstawię się przed Ojcem Przedwiecznym, moim Boskim Synem Jezusem i Duchem Świętym. Uproszę im u Boga łaskę osiągnięcia doskonałej świętości, by żyli cnotami św. Józefa, osiągając w ten sposób doskonałą miłość, w której i on żył (9 marca 1998).

10. Jezus Chrystus: Mój synu, wszyscy, którzy czczą Przeczyste Serce mojego ojca Józefa, otrzymają w ostatnim dniu swego życia łaskę przezwyciężenia i podstępów wroga zbawienia. W chwili śmierci zwyciężą i otrzymają zasłużoną nagrodę w królestwie mojego Ojca Niebieskiego. Ci, którzy czcą jego Przeczyste Serce na tym świecie, mogą mieć pewność, że otrzymają wielką chwałe w niebie, łaskę, której nie otrzymają ci, którzy go nie czczą tak, jak o to proszę. Dusze oddane mojemu przeczystemu ojcu Józefowi będą cieszyć się błogą wizją Trójcy Przenajświętszej i zdobedą wiedzę o TrójJedynym Bogu, po trzykroć Świętom. Dusze te będą cieszyć się także obecnością mojej niebieskiej Matki i mojego ojca Józefa w królestwie niebieskim (10 marca 1998).
fragment książki "Dzieło Trzech Przenajwiętszych Serc" Objawienia św. Józefa w Itapirandze - Edson Glauber w tłumaczeniu Agnieszki Doś; wydawnictwo Espirit [przeczytaj książkę lub ebook]

Znaczenie noszenia szkaplerza św. Józefa

1. Szkaplerz wskazuje na dziewictwo, czystość i świętość św. Józefa. Święty Józef przyodzieje w czystość i świętość wszystkich swoich wiernych, którzy go proszą, zawierzają się jemu i chronią pod jego opiekuńczym płaszczem.

2. To bardzo wazne: szkaplerz to znak ochronny pod mocą piekła. Diabeł boi się tych, którzy noszą go z wiarą i z ufnością powierzą się opiece św. Józefa. ten szkaplerz trzyma diabła z dala od nas i naszych rodzin.

3. Jezus powiedział mi, że gdy będziemy nosić szkaplerz z miłością i wiarą, zasłużymy na wielkie łaski jego Przeczystego Serca, łaski tak obfite, że nie możemy sobie tego nawet wyobrazić.

4. Szkaplerz ten daje nam siłę i łaskę do przezwyciężania grzechów nieczystości i niewierności, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami świeckimi, czy też duchownymi.

5. Szkaplerz broni nas przed zagrożeniami wiary oraz wszelkimi błędami i herezjami, które szerzone są w świecie, by zniszczyć prawdę i wszystko, co przypomina nam Boga.

6. Ci którzy pobożnie noszą ten szkaplerz, jak tego pragnie Jezus, jednocząc się i prosząc o łaski za wstawiennictwem Serca św. Józefa, wyjednają wielką miłość do jego Przeczystego Serca i Niepokalanego Serca Maryi i nigdy nie obrażą tych Najświętszych Serc ciężkimi grzechami.

7. Ci, którzy noszą ten szkaplerz z wiarą, mogą być pewni, że do końca życia będzie ich chronił płaszcz św. Józefa.

8. Ci, którzy zawsze noszą szkaplerz i czczą św. Józefa w pierwsze środy miesiąca, otrzymają wielkie łaski, błogosławieństwa i cnoty, których nie otrzymają ci, którzy nie noszą szkaplerza i nie oddają należnej czci i miłości św. Józefowi, tak jak o to prosił Jezus.

9. Pan prosi tych, którzy noszą szkaplerz, aby byli zjednoczeni z Boskim Sercem przez Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce Józefa, nowe naczynie łask. Aby zaangażowali się we wstawiennictwo i poświęcenie się w walce o zbawienie dusz - przede wszystkim tych, które umierają i wydają ostatnie tchnienie, które potrzebują modlitwy i ofiary, a by otrzymać miłosierdzie Boże w ostatniej godzinie życia.

10. Ci, którzy noszą szkaplerz, modlą się i czczą św. Józefa koronką do siedmiu radości i siedmiu boleści, zawsze będą mogli liczyć na pomoc, opiekę i wstawiennictwo św. Józefa. Ona dokona wielkich cudów dla nich i ich rodzin już w tym życiu.

11. Ci, którzy w tym życiu zawsze z wielką miłością i wiarą nosić będą szkaplerz św. Józefa, otrzymają od Boskiego Serca Jezusa łaskę dobrej i świętej śmierci pod okiem Jego Miłosiernego Serca, a także ostatnie sakramenty. Nie umrą w wiecznej hańbie, lecz w łasce Bożej.

12. Święty Józef wyprosił od Boskiego Serca Jezusa dla tych, którzy są oddani jego Przeczystemu Sercu, łaskę posiadania ogromnej chwały w niebie i stania u Jego boku jako apostołowie Jego Przeczystego Serca.

Twój brat, Edson Glauber.
fragment  książki "Dzieło Trzech Przenajwiętszych Serc" Objawienia św. Józefa w Itapirandze - Edson Glauber w tłumaczeniu Agnieszki Doś; wydawnictwo Espirit [przeczytaj książkę lub ebook]