Wyszukiwarka
05 marca rok BII Mt 18,26-27

„Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.” Mt 18,26-27

Czytaj Więcej
04 marca rok BII J 15,16-17

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (...) aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. J 15,16-17

Czytaj Więcej
01 marca rok BII Mt 21,41

„Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Mt 21,41

Czytaj Więcej
24 lutego rok BII Mt 5,44-45

„Módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, (...) ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi (...)”. Mt 5, 44-45

Czytaj Więcej
19 lutego rok BII Mt 25, 45-46

„Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” Mt 25, 45-46

Czytaj Więcej
12 lutego rok BII Jk 1,5

„Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma” Jk 1,5

Czytaj Więcej
7 lutego rok II Mk 7, 20-23

„Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, (...). Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”. Mk 7,20-23

Czytaj Więcej
6 lutego rok II Mk 7,6-8

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji.” Mk 7,6-8

Czytaj Więcej
31 stycznia rok II Mk 6,2-3

„Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi ? Mk 6,2-3

Czytaj Więcej
27 stycznia rok BII

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”. Mk 4,40-41

Czytaj Więcej
24 stycznia rok II

„Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. Mk 4,8

Czytaj Więcej
22 stycznia rok II

„Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mk 3,29

Czytaj Więcej
17 stycznia rok II

„Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”. Mk 3,5

Czytaj Więcej